Generalforsamlingen 2016 – referat

Generalforsamlingen Thorshavnsgade 2016

 1. Valg af ordstyrer: Bent
 2. Kommentarer til og godkendelse af dagsorden: Som noget nyt: forslag på forhånd
 3. Hvad er der sket — i forbindelse ved vejlauget:
  – Peter og Anne flytter til Egå, vi har fået teltet
  – Jørgen opkøbt af Danjord
  – Munck færdig bortset fra reparationer
  – Rasmus og Sarah har fået en datter: Nora
  – Birgitte og Henrik har haft sølvbryllup og har officielt købt huset.
  – Olav de Linde byggeri bliver lavere end oprindeligt planlagt i midtersektion pga Christiansbjerg fællesråd og grundejerforening, og de er pålagt at lave flere p-pladser
 4. Indkomne forslag:
  – Asfalttilbud fra Munck for totalløsning på slidlag, 6000kr eller mindre, afhængigt af om kommunen vil dække noget, stemning mest for at forlange totaldækning, Bent vil forsøge at fremstille krav til kommune for derom, ingen stejler dog over at betale fuld pris hvis kommunen afviser at dække noget. Til notat har Dybkjærvej fået alt dækket.
  – Køb af nyt fælles telt til vej, 6500 kr. Brian og Rikke (nr 12) vil gerne opbevare det til en start, finansieres via kontigent,
 5. Godkendelse af regnskabet
  Se rundsendte regnskab
  Regnskabet er godkendt
 6. Kontingent
  Fastsat til 500,00DKK
 7. Valg af vejudvalg og suppleant
  Bent er genvalgt
  Henrik TH8 traeder ud
  Henrik TH6 traeder ind (taenker ligeover det)
 8. Eventuelt
  * Frank spørges ang. snerydning. Danjord er formentlig ikke billigst
  * Der diskuteres om mulighed for at lukke af pga nybyggeri ( i vuggestueenden ). Der er bekymring omkring parkering og trafik. En aflukning vil dog være skidt for trafik til Storcenter Nord.
  * Ingen gener fra ræve i år (de er dog set).

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *