Dagsorden Generalforamling 2017

1. Valg af ordstyrer

2. Kommentarer til og godkendelse af dagsorden.

3. Hvad er der sket – i forbindelse med vejlauget – i det forløbne år

  • Stort forhandlingsarbejde med kommunen (mere herom v. Bent)
  • Snerydning (regnskab for det) vi er godt tilfredse
  • Nye tilflyttere (14, 25)
  • Fortorve i niveau med vejen flere steder (kan vi blive pålagt at gøre noget)
  • Hjemmesiden nyder ingen succes, vi har valgt at fortsætte et år mere.
  • Munk skyder igennem kloak-rør og oversvømmer Katrinebjerg-enden af vejen
  • Nye lygte pæne

4. Indkomne forslag

  • Nyt asfalt

5. Godkendelse af regnskabet

6. Kontingent

7. Valg af vejlaug og suppleant

8. Eventuelt

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *